At vises

Hvad er en udtalelse:

Udtalelsen er den specialiserede manifestation om et bestemt emne.

Juridisk set er udtalelsen en forståelse udstedt af en jurist med autoritet i en given sag. Det er et juridisk dokument, der anmodes om på grundlag af en retsafgørelse.

Verbet, der skal fremstå, betyder i sin oprindelse, hvad der har udseende eller udseende af noget. Som substantiv svarer en mening til det, som ifølge den tekniske vurdering forekommer hensigtsmæssig. Det er, det ser rigtigt ud.

At give en mening er at formidle mere end en mening, det er at udtrykke sig på en velinformeret måde. Formålet er at præcisere emnet klart og præcist til en anden del, hvis tekniske viden ikke er den samme som udtalelsen.

Teknisk rådgivning er den professionelle vurdering af noget. På sundhedsområdet forekommer der også at blive kaldt medicinsk mening eller psykologisk mening, afhængigt af emnet og den faglige til at udtale sig.

Under juridisk rådgivning kan dokumentet udstedes af et offentligt organ, f.eks. Anklagemyndigheden. Samt kan udstedes af private advokater, såsom en advokat eller juridisk rådgiver. De juridiske udtalelser, som udtalelsen bygger på, skal have et retsgrundlag baseret på retspraksis eller endda på doktrinært grundlag.