Overtagelsestilbud

Hvad er et overtagelsestilbud:

Offentlig udbud af erhvervelse, eller også kendt under forkortelsen OPA, er et udtryk for det brasilianske finansielle marked.

Der udbydes et offentligt udbud på børsen, når et selskab modtager et forslag om at købe sine aktier.

Budgiveren offentliggør offentligt, at den har til hensigt at erhverve aktierne til en bestemt pris og tid, såsom købsforpligtelser. Køb kan ske kontant, i lokal valuta eller i bytte for andre værdipapirer.

Alle aktionærer i målvirksomheden, eller målet i økonomisk jargon, bør være opmærksomme på tilbuddet, i lige rettigheder, så det er et offentligt udbud.

Indtil oplysningen til markedet er genstanden for overtagelsestilbudet klassificeret.

Et overtagelsestilbud kan både være frivilligt og obligatorisk for nogle virksomheder som fastsat i lov 6404/76. Et mæglerfirma eller finansinstitut bør være ansvarlig for transaktionen.

På engelsk er operationer af typen OPA kendt ved udtrykket overtagelse .

Opa er også et indskud af det portugisiske sprog, der angiver forbavselse. Lær mere om betydningen af ​​Opa.

Fjendtlig OPA

En fjendtlig OPA opstår, når målvirksomheden, det er målet for forslaget, ikke har tilbudt tilbuddet, og det er heller ikke godkendt af bestyrelsen eller simpelthen ikke godt modtaget.

Fiendtlig OPA kan bruges som en manøvre af konkurrerende virksomheder for at svække virksomheden.