Forfatningsændring

Hvad er en forfatningsændring:

Forfatningsændring er en ændring i en specifik tekst, der er til stede i en stats forfatning, og ændrer lovens grundlag i en bestemt sag.

For at få en forfatningsændring skal et forfatningsændringsforslag (PEC) udvikles og godkendes af mindst en tredjedel af det samlede antal parlamentarikere, ud over at skulle godkendes af deputeretkammeret, den føderale senat og Republikkens præsidentskab (i tilfælde af Brasilien).

PEC begynder først, når projektet sendes til forfatningen, retlige og medborgerskabskommissionen, som efter overvejelse af PEC skal returnere det til lovgiverens formand for at fortsætte godkendelsesprocessen.

Godkendelse af PEC skal ske i to runder, både i deputeretkammeret og også i senatet.

Alle krav til den brasilianske forbundsforfatning af 1988, der skal ændres, er forud defineret i selve forfatnings artikel 60.

Det er dog værd at bemærke, at forfatningsændringer ikke kan ændre de såkaldte stony-klausuler i forfatningen, som består af enheder, der ikke kan ændres af nogen grund. I Brasilien er for eksempel retten til direkte, hemmelig, universel og periodisk afstemning klassificeret som en stenede klausul i forbundsforfatningen.

Lær mere om forfatningen og den almindelige lov.