Statsstøtte

Hvad er statsstøtte:

Statsstøtte er en økonomisk støtte, der tilbydes af staten, enten som en form for incitament, sponsorering eller omkostningsstøtte.

Statsbidrag tildeles offentlige eller private institutioner, der kræver assistance til dækning af udgifter og omkostninger. Disse tilskud kan opdeles i to kategorier: sociale tilskud og økonomiske tilskud, som fastsat ved lov.

Som angivet i forbundslov nr. 4.320 af 17. marts 1964 har kun velfærd og non-profit institutioner ret til at få adgang til denne ydelse.

"Stk. 3. Tilskud i henhold til denne lov betragtes som overførsler til dækning af udgifter til de begunstigede enheds udgifter, idet de adskiller sig fra:

I - sociale tilskud, der er bestemt til offentlige eller private institutioner af velgørende eller kulturel karakter, ikke til gavn

II - økonomiske tilskud, der er bestemt til offentlige eller private virksomheder af industriel, kommerciel, landbrugsmæssig eller pastoral karakter ".

Loven fastslår endvidere, at kun institutioner, der vurderes at have tilfredsstillende driftsforhold, har ret til at modtage tilskud.

Se også betydningen af ​​Grant.