Forensic Psychology

Hvad er retsmedicinsk psykologi:

Forensic psykologi er det psykologiske område, som i juridisk viden anvendes i retssystemet og i politiet til at bidrage til løsning af sager.

Forensic psykologi bruger psykologiens viden og teknikker til at spore profilerne hos de involverede parter i processen eller undersøgelsen for at verificere deres motivationer, hensigter eller ethvert andet element, som bidrager til sagen.

Fordi det er en underopdeling af psykologi, skal den professionelle have en højere uddannelse i området og efterfølgende specialisering, da retsmedicinsk psykologi har sine egne organisationer, uddannelse og forskning.

Det er værd at nævne, at ligesom alle erhverv i tilknytning til loven, dets tilskrivninger, krav og karakteristika kan variere i henhold til hvert lands retssystem. I Brasilien er det for eksempel stadig ikke almindeligt for psykologer at være eksklusivt for området, men snarere at levere denne type tjeneste, når det kræves.

Forensisk psykologi kan også kaldes juridisk psykologi, selv om nogle forfattere ser sidstnævnte som mere omfattende.

Betydningen af ​​retsmedicinsk psykologi

Forensisk psykologi udvikler sig som psykologiens instrumenter og metoder forbedres. De vigtige resultater af denne udvikling er:

  • mere effektive applikationer i retsvæsenet og i politiundersøgelser;
  • humanisering af de involverede parter
  • behandling og domstolsbeslutninger tilpasses i stigende grad efter sagen og dermed retfærdigere .

I de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, virker retsmedicinsk psykologi som en hjælp til retfærdighed, så retsmedicinske psykologer handler helt upartisk og deres meninger bør altid være objektive, det vil sige de kan favorisere begge sider.

Eksempler på retsmedicinsk psykologi applikationer

Nedenstående eksempler er ikke de eneste situationer, hvor retsmedicinsk psykologi anvendes. Uanset sagens genstand (ret diskuteres) har parterne beføjelse til at anmode om en psykologs tekniske mening.

Herudover har dommeren fuld frihed til at udpege en psykolog til at handle i sagen, når den finder relevant for årsagen. Men de mest tilbagevendende tilfælde af retsmedicinsk psykologi er relateret:

til den mentale tilstand af sagsøgte i straffesager

I tilfælde, hvor den sagsøgtes sindssygdom er påstået, er det nødvendigt at vurdere hans pålæggelighed (evne til at blive ansvarlig). For dette analyserer retsmedicinsk psykologi den sagsøgtes psykologiske profil for at afgøre, i hvilket omfang han har skelnen af ​​sine handlinger. I disse tilfælde er den tekniske rapport afgørende for at definere sætningen.

til forældremyndigheden af ​​de uarbejdsdygtige

I retstvister for at bestemme forældremyndigheden af ​​de uarbejdsdygtige vurderer retsmedicinsk psykolog den psykologiske profil for alle involverede parter til at afgive en mening om, hvem der skal passe på den enkelte.

til risikoen for vold

I tilfælde, hvor voldsrisikoen (ofte indenlandsk) påstås, evaluerer den retsmedicinske psykolog det potentielle offer, potentielle aggressor og mulige vidner til at forberede en pris, der hjælper dommeren i beslutningen.

til mægling

I tilfælde hvor der er mulighed for aftale, er det muligt for en retsmedicinsk psykolog at hjælpe parterne med at finde fælles interesser og afslutte tvisten.