Sum og Produkt Metode

Hvad er summen og produktmetoden:

Sum og Produkt er en metode, der anvendes i 2. grads ligninger for at finde deres respektive rødder.

Summen og produktmetoden bruges ofte som et alternativ til Bháskara-formuleringen, da den består af en enklere og hurtigere teknik til opnåelse af de ønskede resultater.

Anvendelse af summen og produktet i en 2. graders ligning anbefales dog kun, når koefficienterne herfor er heltal. Hvis de er fraktioneret, kan ordningen for Bháskara f.eks. Være lettere.

Sådan bruges sum og produkt metode

For at anvende denne teknik skal du anvende to forskellige formler:

Summen af ​​rødder

Root produkt

For at finde værdierne for koefficienterne a, b og c er det nødvendigt at observere 2. graders ligning: ax2 + bx + c = 0 .

De værdier, der opnås i x1 og x2, skal svare til det respektive resultat af addition og multiplikation i begge formler.

eksempel:

I en 2. graders ligning: x2 - 7x + 10 = 0

Summen af ​​rødder

x1 + x2 = - (- 7) / 1

x1 + x2 = 7

Root produkt

x1 * x2 = 10/1

x1 * x2 = 10

Nu skal du fra det logiske fradrag finde to tal, der fylder op til 7, og det multiplicerede resulterer i 10.

Antallet hypoteser, der resulterer i produkt 10 er således:

1 * 10 = 10 eller 2 * 5 = 10

For at kende de korrekte rødder skal vi tjekke summen. Blandt de tilgængelige muligheder bekræftes, at 2 og 5 er de rigtige resultater, siden 2 + 5 = 7 .

På denne måde finder vi, at den oprindelige lignings rødder er x '= 2 og x' '= 5.

Hvornår skal summen og produktmetoden anvendes?

Det er ikke alle 2. graders ligninger, der tillader brugen af ​​sum og produkt. Hvis det ikke er muligt at finde to tal, der opfylder både summen og multiplikationsformlen, er det nødvendigt at anvende en anden metode til opløsning, f.eks. Bhaskara-ordningen.

eksempel:

2. grads ligning: x2 + 3x + 5 = 0

Summen af ​​rødder: x1 + x2 = -3/1 = -3

Rootprodukt: x1 * x2 = 5/1 = 5

I dette tilfælde skal rødderne der matcher produktet være 5 og 1. Imidlertid er summen af ​​disse to cifre forskellig fra -3. Det bliver således umuligt at bestemme ligningens rødder ved summen og produktmetoden.