mened

Hvad er Perjury:

Skader er en falsk ed eller overtrædelse af ed gjort. Det er relateret til virkningen eller virkningen af ​​perjuring.

I retssagen er skadelidte kvalificeret som en forbrydelse for at ligge for en domstol i retten, når vidnet er forpligtet til at fortælle sandheden.

Denne forbrydelse er fastsat i brasiliansk lov i straffelovens artikel 342 .

" Art. 342. At foretage en falsk erklæring eller at nægte eller tavse sandheden som vidne, sagkyndig, revisor, oversætter eller tolk i retslige eller administrative procedurer, politietundersøgelse eller i voldgiftssager " (udfærdiget i henhold til lov nr. 10.268 af 08 August 2001).

Som en straf for kvæstelsen af ​​perjury bestemmer loven mellem et og tre års fængsel og betaling af en bøde. Men en stigning på en sjette til en tredjedel af straffen forudses også, hvis forbrydelsen begås af bestikkelse.

Men hvis den anklagede fortæller sandheden og fortæller, inden dommen er løsladt, er kriminaliteten af ​​perjury ikke længere håndhævet.

Sagsøgte straffes dog ikke for en forbrydelse, men i henhold til brasiliansk lov er den anklagede for en forbrydelse ikke forpligtet til at fremlægge beviser, som kunne skade ham.

I andre lande, som f.eks. USA er perjury en forbrydelse, der også gælder for sagsøgte.