mutation

Hvad er mutation:

Mutation er navnet på effekten eller virkningen af ​​at ændre, ændre eller omdanne noget; en metamorfose eller evolution.

Inden for biologi er mutation et udtryk, der definerer fænomenet abrupt og uventet forandring i et levende væsens genetiske materiale (DNA) og kan derefter overføres til dets efterkommere.

Begrebet mutation i biologi stammer fra observationer lavet af biolog Hugo de Vries i begyndelsen af ​​det tyvende århundrede.

Ved analyse af en gruppe planter og deres arv indså biologen, at nogle gange nogle nye og upubliserede karakteristika forekom i nogle prøver, som ikke var synlige i deres forfædre. Således opdagede Hugo, at disse var tilfældige og uventede ændringer i genet af disse planter, som derefter kunne videresendes til deres afkom.

Dette fund var til stor hjælp for bedre at forstå evolutionens skema og fremkomsten af ​​nye genetiske variationer mellem organismer.

Genetisk mutation

I DNA-molekyler er de særlige egenskaber, der udgør hver levende væsen. Genetiske mutationer kan forekomme i en hvilken som helst celle i kroppen, da de alle indeholder DNA, hvad enten det er somatisk (hudceller, hjerte, lever osv.) Eller de såkaldte kimceller (gameterne).

Hovedforskellen mellem en somatisk mutation og en kimmutation er den virkning, de forårsager for udviklingen af ​​arten. En organisme, der undergår en ændring i dens somatiske celler, vil ikke overføre disse ændringer til dens afkom; mens de med deres modificerede kimceller (gameter, sæd og æg) kan være i stand til at transmittere dette nye genetiske materiale til deres kommende generationer.

Det der kendetegner en genetisk mutation er dens ikke-arvelighed, det vil sige, det er ikke en faktor, der er relateret til forfædrenes DNA, men snarere en uafhængig transformation af det genetiske materiale, modifikation af en bestemt fysiologisk karakteristik eller funktionen af ​​det levende væsens organisme. differentiere det fra andre af sin art. Denne modifikation kan dog være til stede i deres afkom.

Lær mere om betydningen af ​​DNA.

Mutationer er forårsaget af faktorer kaldet mutagener, som kan være af radioaktiv eller kemisk oprindelse, såsom eksponering for røntgen, gammastråler og anden ioniserende stråling (som danner ioner inde i celler), der ændrer dens struktur.

Genetiske mutationer kan også opstå spontant, såsom fra en defekt i kromosom-multiplikationsprocessen, der udgør DNA eller ved at ændre sekvensen af ​​par af et givet gen.

Typer af mutation

Der er to hovedtyper af mutationer: genmutationer og kromosomale mutationer .

Genmutationer er ændringer i kun få passager af DNA-molekyler, mens kromosomale mutationer ændres i hele kromosomsekvenser, som kan være strukturelle (ændret i gensekvens) eller numerisk (i antal kromosomer).