helligbrøde

Hvad er Sacrilege:

Sacrilege er den handling af respektløshed for det, der holdes hellig ; er den manglende overholdelse af normerne for en bestemt religion. Således fortolkes sacrilege i overensstemmelse med synspunktet og læren om enhver tro og religion.

På den religiøse sfære anses sacrilege for en alvorlig synd, fordi den direkte skader troen og læren om tilhængere af en bestemt tro. Et eksempel på sacrilege er brugen af ​​symboler eller billeder af religiøs karakter til kommerciel, seksuel eller ironisk brug for at kritisere den pågældende religion.

Sacrilege er en profane handling, det vil sige, når man behandler barmhjertigheds sacramenter eller steder, der er indviet for Gud, såsom kirker og moskeer.

Selv i nutidige tider, ifølge nogle religions regler, kan en helligdom straffes med død eller fængsel, især inden for nogle ekstremistiske religiøse grupper.

Sacrilege anses normalt for en synd, og straffen er forbeholdt at blive anvendt i det såkaldte "liv efter døden"; et sted, der ifølge katolikker og andre doktriner afhænger af adfærd og handlinger udført af mennesket i livet. For enkeltpersoner, der forpligter sig til hellighed, vil den reserverede skæbne f.eks. Lide i "Helvede".