Step far

Hvad er Stepfather:

Stepfather er en person, der selvom ikke er en biologisk far til en person, får forældremyndighed, når han gifter sig med en kvinde (eller en mand i tilfælde af ægteskab med samme køn), der allerede har børn.

For at en mand skal betragtes som en bestefar, skal den biologiske far være fraværende; afdøde eller som har besluttet at forlade barnet. I denne familie sammenhæng kaldes børnene stifebørn, i forhold til stifparen.

Lær mere om betydningen af ​​stepchild.

Det vil sige, at stifparen er " surrogatforældre " for hans eller hendes partners barn og skal hjælpe med træning og støtte af stepon ved at påtage sig alle de opgaver, en forælder skal have.

Etymologisk kom ordet "stepfather" fra den latinske patrister.

I engelsk oversættes ordet "stepfather" til " stepfather ".

Den korrekte skrivning er stifter og ikke stifter .

Kulturelt set ses stavfarens figur som depreciativ, som et ondt individ og som mishandler børnene. Denne forening er dog mere synlig med stammemødrenes figur - "surrogatmødre".

Se også: Betydning af Fader.