Ateist tilstand

Hvad er ateistisk stat:

Ateist tilstand er et koncept af nation, hvor regeringen (staten) ikke tror på eksistensen af ​​Gud og ingen anden guddom eller åndelig enhed.

Der er mange kontroverser, der involverer den korrekte definition af ateiststaten.

Nogle socialpolitikere og medlemmer af religiøse doktriner siger, at ateiststaten ville være en, der ikke ville tillade borgerens tilbedelse eller deltagelse i nogen form for religiøs tilbedelse. Kirker og templer ville være forbudt og lukket, og der ville ikke være plads til diskussion om spørgsmål af religion af nogen art (katolsk, evangelisk, spirituel osv.).

Denne tankegang tror på definitionen af ateisme baseret på doktrinære mønstre, det er som om det i sig selv var en model af "religion". En doktrin, der ikke tror på guddomme og pålægger dette aktivt for resten af ​​befolkningen.

Ateistisk stat og sekulær tilstand

En anden betydning for begrebet en ateistisk stat ville være som om det lignede den sekulære stat eller agnostiske stat . Med andre ord ville ateiststaten kun forstås som en fornægtelse af religiøse regler eller normer inden for rammerne af landets love og normer, det vil sige, at religiøse doktriner ikke kunne forstyrre livets love i samfundet.

Ligesom i den sekulære stat ville religioner have ret til at udøve deres praksis, men uden regeringens direkte deltagelse.

Den store forskel mellem den ateistiske stat og den sekulære stat er henholdsvis i fravær af Gud eller anden åndelig guddom og friheden til enhver form for religiøs praksis baseret på statens upartiskhed.

Se også:

  • agnostiker
  • Lay state
  • ateist