drachmer

Hvad er Drachma:

Drachma var en slags valuta, der blev brugt i det antikke Grækenland og i nogle mellemøstlige kongeriger i den hellenistiske periode. Drachmen betragtes som valutaenhed med den længste omsætning i verden og blev brugt i Grækenland indtil 2002, da euroen blev vedtaget af grækerne som den officielle valuta.

Drachma kan også være et mål for vægt svarende til 1.772 gram og som stadig anvendes i nogle lande. Denne målemodel blev meget anvendt til at veje ædle metaller. Eksempel : Engelsk drakme.

Mistet Drachma

Lignelsen om den "tabte drakme" er en bibelhistorie om Lukas bog (Luk 15: 8-10).

"Eller hvad er kvinden, der med ti drakmer og taber en drakme, ikke tænder lampen og ikke fejer huset og søger flittigt, indtil hun finder det? Og da han fandt det, samledes han sine venner og naboer og sagde: Glæd dig med mig, for jeg har fundet det krans, som jeg havde tabt. "(Luk 15: 8, 9)

Ifølge fortolkningen af ​​den kristne religion til lignelsen om den tabte drakme symboliserer kvindens figur kirken, og drakmen kan symbolisere værdier, skikke, begreber, loyaliteter og trofaste, som kirken skal søge uophørligt til, indtil den bliver genoprettet. Det vil sige, det repræsenterer en metafor om handlingen med at genvinde de gode skikke og værdier, der er typiske og godkendt af kristendommen.