fraværende

Hvad er fraværende:

Fraværende er et adjektiv, der refererer til det, der ikke er til stede, hvad der ikke forekom eller til det der er fjernt eller fjernt i tid og rum. Eks. Han var fraværende fra træning.

I figurativ forstand er fraværende en, der ikke vedrører affektivt, hvilket er ligegyldigt. Fx: Han er en fraværende far.

Fraværende er også et substantiv. Det er den person, der har forladt det sted, hvor han bor eller studerer og er gået væk, er den der er væk. Eks .: Han er fraværende i klassen.

I psykologi refererer fraværende til den glemte person, distraheret, der lider af en forældelse af hukommelse og kan ikke begrunde.

Følgende udtryk er synonyme med fraværende: fjernt, fjernt, fjernt, manglende, fraværende, absorberet, udeladt, forsømt, blandt andre.

På det juridiske område anses en person, der forsvandt fra sit hjem, fraværende uden at lade være i en repræsentant eller anklagemyndighed for at administrere sine aktiver. Fraværet skal erklæres, hvis anklageren ikke ønsker at repræsentere sin bevillingsgiver, eller selv om fuldmagten ikke er tilstrækkelig til, at han kan administrere sine aktiver.

På engelsk betyder ordet væk fraværende, ud eller langt, langt og fjernt. Eks: Vær væk hjemmefra. (Vær langt hjemmefra).