At dæmpe

Hvad dæmper:

At dæmpe er en transitive verb, der betyder at gøre tyndere eller mindske intensiteten, mængden, aktiviteten, effekten eller værdien af nogen eller noget.

Synonymer af atenuar kan være: at svække, mildne, lindre, for at forsikre, blødgøre, svække, reducere, svække, formindske, tynde osv.

Nogle antonyms af dæmpning er: forværres, fremhæves, styrkes, forstærkes, intensiveres, øges, forstørres, strammes, rører, exasperates osv.

Dæmpning kan også være at reducere synligheden af ​​noget, for eksempel: dæmpe stregmærker eller dæmpe mørke cirkler.

På engelsk kan verbet attenuar oversættes ved at dæmpe eller afbøde. Eks: I de sidste måneder af hans liv tog han en stærk medicin for at dæmpe smerten. I de sidste måneder af hans liv tog han en meget stærk medicin for at lette smerten.

I den retlige sammenhæng er der bødefaktorer, det vil sige at reducere eller reducere straffen eller graden af ​​strafbarhed hos reu. Ifølge den brasilianske straffelov, hvis en sagsøgt samarbejder med undersøgelserne, eller hvis han bekæmmer forbrydelsen spontant, kan hans straf mildnes.