pådømmelse

Hvad er prisen:

Bedømmelse er en retsakt, der giver ejerskab og ejerskab af ejendom, flytbare og faste til nogen.

I juridisk og civilret er domsafgørelse den overførsel til den person, der fremmer retsafgørelse (eksekutor) de aktiver, der beslaglægges, eller den respektive indkomst, der er indsamlet i processen, til betaling af hans kredit mod den fuldbyrdte.

Bedømmelse er dommens handling eller virkning, hvilket betyder at give eller levere ved dom, det vil sige at erklære juridisk, at en god eller ideel del heraf tilhører en person. Det er retligt at garantere for nogen ejendomsretten til varer, der skal eller er blevet taget til offentlig auktion, i tilfælde hvor denne formalitet ikke kan dispenseres.

det administrative område er tildeling af tildeling eller tildeling af retten til at udføre værker til vinder af en konkurrence ved hjælp af en udbudsprocedure.

fast ejendom er adjudicering den proces, hvor det er fastslået, at ejendomsretten til fast ejendom overføres fra den oprindelige ejer (overdrageren) til erhververen (kreditor), som fra da af påtager sig alle domæne rettigheder og ejerskab iboende af enhver form for koncession af aktiver (fremmedgørelse).

Se også betydningen af ​​obligatorisk tildeling.