usurpation

Hvad er Usurpation:

Usurpation betyder forfalskning, bedrageri, snyd . Det er handling eller virkning af usurping, det vil sige at bedrage, bedrage, bedrage, skade.

Usurpation er et feminint navneord, der navngiver handlingen om at erhverve noget godt gennem bedrageri, er en handling, der forkert udøver en funktion, at overtage noget voldsomt.

I Brasilien har National Instituttet (FUNAI), et agentur for den føderale regering, der beskæftiger sig med alle spørgsmål vedrørende oprindelige samfund, en mission om at beskytte indianernes rettigheder, bevare deres kultur og overvåge deres lande for at forhindre fremskridt i skovhugst og minedrift, undgås oprør af det oprindelige patrimonium.

Usurpation i straffeloven

I straffelovens artikel 161 er forbrydelse en forbrydelse, og straffen er en bøde eller frihedsberøvelse på en til seks måneder.

Misbrugsforbrydelser vedrører svig i fast ejendom med hensyn til ændring af grænser: undertrykkelse eller forskydning af sidestykker, landemærker eller enhver anden indikation af skillelinje, at helt eller delvis tage ejerskab af fast ejendom andre.

Det betragtes som en forbrydelse af usurpation, afbøjning eller skade, til gavn for andre eller andre. Det er en forbrydelse, også invasionen af ​​en bygning, udført med vold eller alvorlig trussel med hensigten om beslaglæggelse.