etnografi

Hvad er etnografi:

Etnografi er den beskrivende undersøgelse af folks kultur, deres sprog, race, religion, vaner mv. Samt de materielle manifestationer af deres aktiviteter. Det er videnskaben om etniske grupper. Fra den græske etos (kultur) + graphe (writing).

Etnografi studier og afslører samfundets skikke, overbevisninger og traditioner, som overføres fra generation til generation, og som tillader kontinuitet i en bestemt kultur eller et socialt system.

Etnografi er iboende i ethvert aspekt af kulturantropologi, som studerer de sociale interaktionsprocesser: viden, ideer, teknikker, færdigheder, adfærdsmønstre og vaner erhvervet i et folks sociale liv.

Etnografi er også en del af eller etnologisk disciplin, der omhandler det beskrivende, klassificerende og komparative studie af materiel kultur, det vil sige artefakter, der findes i forskellige samfund.

Den etnografiske forskning har antropologiske eller etnografiske baser, er baseret på observation og hypoteseopsamling, hvor etnologen forsøger at beskrive, hvad der i sin vision er, som det fortolkes, forekommer i den undersøgte sammenhæng. Et af karakteristikaene ved etnografi er den fysiske tilstedeværelse af forskeren og observation i loco .

Virtuel etnografi

Virtuel etnografi er forskningsmetoden, der søger indsamling af data gennem det virtuelle miljø ved hjælp af de forskellige materialer, der er tilgængelige i netværket. Det er en trend for alle, der søger nye processer for forskning og læring.

Virtuel etnografi giver os mulighed for at få nogle svar på de rejste spørgsmål. Forskeren kan foretage en analyse, fortolke og observere et samfund, selvom det er i cyberspace. Det er et metodologisk supplement til flere undersøgelser.