retfærdig

Hvad er Equanimity:

Ligestilling betyder upartiskhed, ligestilling, konstans . Det er det, der besidder eller demonstrerer ro, moderation, sindsro, retfærdighed eller er det, der altid giver samme ånd, det er bevidst om hvad det gør eller hvad det siger. Fra den latinske aequanimus ( aequi - lige, anime - humør ).

Ækvivalens er et adjektiv af to slægter, der henviser til, hvad der har eller hvor der er ligevægt, det vil sige, der har ligesindhed i modsætning til modgang eller velstand, god eller dårlig omstændighed, som har sindsro af ånd og retfærdighed i at dømme

Egenkapital er villigheden til også at anerkende enhver persons ret. Det er et sæt uforanderlige principper for retfærdighed, der fører en dommer til et kriterium for moderation og lighed, selv med forringelse af den objektive lov; er en fornemmelse af retfærdighed, der modsætter sig et kriterium for dom eller streng og strengt juridisk behandling.

For en retfærdig behandling af alle domme er at udøve en naturlig retfærdighed, som upartisk anerkender hver enkeltes ret med ligestilling og moderation.