kommunistiske

Hvad er kommunistisk:

Kommunist er et adjektiv af to slægter, der angiver noget vedrørende kommunismen . Det kan også være et navneord, der henviser til en person med kommunistiske tendenser eller tilhørende en kommunistisk parti .

I forbindelse med sociologi bidrager en kommunistisk mentalitet til dannelsen af ​​et samfund, hvor varer hører til samfundet, og hvert element modtager det, der skal leve, arbejder efter dets evner.

Derudover kan en kommunist også være en person, der er en del af denne revolutionære bevægelse, hvis mål er at etablere et kommunistisk samfund gennem udryddelse af det kapitalistiske system.

Et af kommunismens mål med det revolutionære aspekt er at indføre et proletariatets diktatur som et proletarisk revolutionens redskab, der er baseret på marxismen forbedret af leninismen.

Ordet "kommunisme", der stammer fra det latinske communis (som betyder fælles), henviser til en social doktrin, hvor alle mennesker ville have samme ret til alt. For at dette kunne lade sig gøre, ville private ejendomme ophøre med at eksistere.

Fremkomsten af ​​kommunismen

Kommunistiske idealer er til stede fra meget gamle perioder af verdenshistorien. I præstegangsperioden var den såkaldte "primitive kommunisme" baseret på tanken om, at alt tilhørte alle, og at de producerede varer ville blive opdelt tilstrækkeligt for at sikre, at samfundets behov var opfyldt.

Kommunismen, mere moderne, havde stor indflydelse fra den industrielle revolution i det nittende århundrede. Hovedmotiverne var kampen mod økonomisk liberalisme og konsekvenserne af kapitalistiske misbrug i denne periode.

Andre revolutioner, der også påvirker og etableret kommunisme, var den russiske revolution i 1917 og den cubanske revolution i 1959.

Akkumuleringen af ​​varer, samfundsfordeling i sociale klasser, besiddelse af produktionsmidler og privat ejendom er ideer, der ikke accepteres i kommunismen. Med eliminering af disse karakteristika, der tilhører kapitalisme, sociale klasser og uligheder ophører med at eksistere.

Fra samfundets adskillelse til sociale klasser ville der være et kommunistisk samfund.

De vigtigste kommunistiske idealer er:

  • produktionsmidlet skal tilhøre ethvert samfund,
  • produktionen skal opdeles blandt alle,
  • Retten til privat ejendom bør ikke eksistere,
  • Produktionen skal kun være i tilstrækkelig mængde for at sikre samfundets funktionsmåde,
  • der bør ikke være akkumulering af aktiver.

Karl Marx og Friedrich Engels var ansvarlige for opfattelsen af ​​kommunistiske ideer, som blev beskrevet i manifestet for det kommunistiske parti, udgivet i 1848.

Det kommunistiske partis manifest

Kommunistpartiets manifest er kommunismens vigtigste dokument og er skrevet af Karl Marx og Friedrich Engels. Denne manifest afslører teorien om klassekampen med det formål at endelig undertrykke den dominerende borgerlige klasse og indlede et samfund uden opdeling af klasser.

Manifestet kritiserer samfundets organisation omkring kapitalistiske idealer samt kritik af borgerskabet, der beskrives som den sociale klasse, der er ansvarlig for proletariatets undertrykkelse.

I manifestet forsvares ideer som slutningen af ​​loven om privat ejendom, ikke-akkumulering af varer og levering af produktionsmidler til staten.

Marx og Engels argumenterede for, at arbejderklassens forening ville have tilstrækkelig kraft til at vælte de kapitalistiske idealer og afslutte borgerskabets undertrykkelse over proletariatet.

Kommunistiske lande

I øjeblikket er de kommunistiske lande i verden: Kina, Cuba, Laos, Nordkorea og Vietnam.

Disse lande er officielt defineret som kommunistiske nationer. Kommunismen sker dog ikke fuldt ud i overensstemmelse med det, der forudses i den kommunistiske doktrin.

Det kan siges, at de kommunistiske idealer findes i disse lande, men de er tilpasset sameksistensen med kapitalistiske egenskaber.

Se forskellen mellem kommunisme og socialisme og kend kommunismens karakteristika.