opposition

Hvad er Opposition:

Opposition betyder hindring, hindring . Det er en handling at modsætte sig eller modsætte sig noget, det vil sige at modsætte sig noget . Det er at gøre indsigelse mod enhver omstændighed. At være en modstander skal være antagonistisk.

I retsområdet er opposition tredjeparts intervention i en fremmed proces og vil være tredje, indtil den griber ind i efterspørgslen, for når intervenienten bliver en del af processen.

I retorik (kunst af veltalte) modstand er argumentet, der består i at samle to ideer eller to udtryk, der synes antagonistiske, som modsætter sig.

Adjektivet "dog" betyder det, der forårsager forlegenhed eller hindring. "Ikke desto mindre" eller "alligevel" har samme betydning som de konjunktive udtryk (dog alligevel) eller af præpositionsfrasen (dog), hvor den kun udtrykker opposition uden hindring.

I astronomi er opposition den relative situation for to eller flere himmellegemer, når deres længder er forskellige fra 180 °.

Opposition i politik

I politik er opposition det politiske parti, der modsætter sig regeringen, den, der objekter, som bekæmper regeringens foranstaltninger.

I et demokrati er retten til oppositionen et uundværligt element, det er den frie manifestation af tanken, det er retten til meningsfrihed.