pragmatisme

Hvad er Pragmatisme:

Pragmatisme er en filosofisk doktrin, hvis grundlæggende opgave er, at ideen om noget objekt er intet mere end summen af ​​ideerne om alle de imaginære virkninger, som vi tillægger dette objekt, som har fået nogen praktisk virkning overhovedet.

Pragmatisme er en filosofisk tanke skabt i slutningen af ​​1800-tallet af den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce (1839-1914), psykologen William James (1844-1910) og juristen Oliver Wendell Holmes Jr (1841-1935). De modsatte sig intellektualisme og betragtede praktisk værdi som sandhedskriteriet.

At være en pragmatiker er at være praktisk, at være pragmatisk, at være realistisk. Den der ikke laver en omvej, som har sine mål veldefinerede, som anser praktisk værdi som sandhedskriteriet.

At være pragmatisk har dine mål veldefineret. Det består i at undgå improvisation, er baseret på begrebet, at ideer og handlinger kun er sande, hvis de tjener til den øjeblikkelige løsning af deres problemer.

Læs mere om betydningen af ​​Pragmatisk.