At godkende

Hvad er Homologar:

At godkende er at bekræfte, legitimere eller godkende af en retslig eller administrativ myndighed visse bestemte handlinger, for at de kan frembringe deres retsvirkning. Homologering indrømmer officielt noget.

Homologar er et transitive verb, som konjugerer på samme måde som verben falder. Til homolog betyder at fastslå en gyldig sætning af nogle påtalte processer, er accept af en anmodning.

At godkende opsigelse af ansættelseskontrakt er en proces, der skal være til stede af den kompetente union, som vil lede og afklare medarbejderen og arbejdsgiveren om overholdelse af loven om afskedigelse.

At godkende en konkurrence er at gøre det gyldigt ved administration af det samme, efter at være blevet verificeret dets lovlighed.

At godkende en udenlandsk dommer er en handling, der skal udtages af Superior Court of Justice (STJ), efter at have godkendt en udenlandsk doms eksigibilitet på det nationale område og kontrollerer, at det opfylder alle lovkrav.