oscillere

Hvad er oscillat:

Oscillating er et intransitive verb der udtrykker en vekslende bevægelse i modsatte retninger . Nogle synonymer til wobble er: shake, wobble, change, shake osv.

Oprindelig i den latinske oscillare, det indebærer en bevægelse af shuttle, det vil sige det objekt, som oscillerer, passerer altid gennem de samme positioner. Et af de mest kendte eksempler på oscillation er et urets pendul.

Oscillator eller oscillator er adjektiver, der angiver noget, som oscillerer, såsom en svingende fan.

Oscillering kan også bruges billedligt, hvilket betyder en tøven eller tøven mellem to ting, såsom overbevisninger, meninger eller følelser.

Mange mennesker er i tvivl om stavingen af verbet oscillere, ofte skriver forkert ocilar eller oxilar, ord der ikke eksisterer.

På engelsk oversættes ordet oscillat som oscillat . Ex: Hun svinger mellem følelser af tristhed og opstemthed. / Det svinger mellem følelser af sorg og glæde.