underliggende

Hvad er Underliggende:

Underliggende er, hvad der er placeret nedenfor, der udvikler eller vises under. Fx "underliggende sten", "underliggende farvande".

Underliggende, i figurativ forstand henviser til hvad der er implicit, skjult eller ikke klart manifesteret.

Underliggende er et adjektiv, der bruges, når vi ønsker at udtrykke noget, der er skjult, hvilket er underforstået i forbindelse med en sætning. Det modsatte af underliggende er tydelig, synlig, eksplicit, klar og umiddelbar forståelse.

For eksempel:

"Underliggende ønske"

"Underliggende synspunkt"

"Underliggende tænkning"

"Underliggende hensigter"

"Underliggende følelser"

"Underliggende transaktion"

"Underliggende forudsætninger"