effektiv

Hvad er effektiv:

Effektiv er hvad der giver gode resultater, er effektiv, har effektivitet.

På engelsk er ordet færdigheder brugt til at udpege evnen til at opnå et givet mål hurtigt og effektivt med kompetence.

At være effektiv er måden at gøre en aktivitet hurtigere på, at søge at strømline alle de anvendte processer og nå målet inden for kortest mulig tid.

At gøre en effektiv aktivitet er også at søge at optimere alle de anvendte midler, for at opnå høj kvalitet, det optimale.

Et selskab kan blive mere effektivt ved at bruge Joint Venture, som er en sammenslutning af to eller flere virksomheder, i en vis periode, søger udveksling af erfaringer mellem dem eller et konsortium for at forbedre deres fortjeneste.

For at sende en hurtig og effektiv besked er SMS ( Short Message Service ) en meget kort meddelelsestjeneste via mobiltelefonen.