ergonomisk

Hvad er Ergonomisk:

Ergonomisk er adjektivet, der betegner noget relateret eller der henviser til ergonomi .

Ergonomi er et område, der behandler spørgsmål om det moderne arbejdsliv og sigter mod at forebygge arbejdsulykker og skabe egnede arbejdspladser.

Ergonomiske risici er elementer, der kan skade arbejdere i det fysiske eller psykiske miljø gennem sygdom eller ubehag. Disse risici kan være relateret til stress, monotoni af arbejdsmetoder, lange arbejdstimer uden hviletid osv.

I dag er der stole, tastaturer, mus og andre materialer, der er ergonomiske, fordi de sigter mod at minimere de ergonomiske risici, de kan give deres bruger.

Ergonomi og ergometri er relaterede begreber, og ergonomi er et bredere koncept, der har ergometri som et af sine værktøjer.

Ergonomisk rapport

Ergonomisk rapport (også kendt som Ergonomisk Analyse af Arbejde) er et dokument, der overvejer de ergonomiske risici, der er forbundet med et bestemt arbejdsområde, og etablerer også protokoller og foranstaltninger, der er nødvendige for at minimere disse ergonomiske risici.

Ifølge en lovgivningsstandard fra arbejds- og beskæftigelsesministeriet er den ergonomiske rapport et lovkrav for virksomheder.