nåde

Hvad er Grace:

Grace er et feminint navne, der stammer fra det latinske udtryk gratia og betyder velvilje, barmhjertighed, ære eller en tjeneste, der udleveres eller modtages. Det kan også matche en persons smukke funktioner. Nogen der har nåde, glæder og tiltrækker andre mennesker gennem hans ord og holdninger.

Grace kan også være relateret til en persons elegance og nåde.

I tidligere tider svarede nåden til en persons dåbnavn, og det var almindeligt at spørge "Hvad er din nåde" i stedet for at spørge "Hvad hedder du?"

Udtrykkene "tilstand af nåde" og "fald i nåde" refererer til en person, der har vundet sympati og fordel for en anden person eller gruppe. Der er et ordsprog: "Det er bedre at falde i nåde end at være sjovt."

Tak tak betyder at takke for noget.

Guds nåde

I teologiens rige består nåden i den overnaturlige gave, der er givet af Gud som et middel til frelse.

I kristendommen er nåde Guds gratis gave til mennesket i et transformerende møde, hvor den menneskelige væsen er genoprettet. Gennem nåde giver Gud mennesket deltagelse i det guddommelige liv ved at gøre ham til sin adopterede søn. Mistet Guds venskab for synd, dets genoprettelse sker enten ved syndens ægte omvendelse og accept af Jesu offer. Ingen er frelst uden at modtage Guds nåde. Frelse er af nåde, hvilket betyder, at det er gratis, og det er noget, vi ikke kan opnå ved vores egen indsats.

Det vanskelige problem med at forene Guds handling og menneskets frihed gav anledning til den berømte tvister om nåde og fri vilje mellem thomister og molinister.

Nåde og tilgivelse

Grace og tilgivelse er klage mekanismer, der slukker straffe i forbindelse med en fælles kriminalitet. På den måde ser den, der modtager nåde eller død, den straf, som han opfylder, ved at blive slettet. Denne handling udstedes af republikkens præsident, medmindre han delegerer denne beføjelse til et andet medlem, der kan påtage sig dette ansvar. Grace og pardon kan være helt eller delvis, afhængigt af om straffen er helt slukket, eller om straffen mindskes eller pendles.

Handlinger som tortur, ulovlig handel med narkotika og beslægtede stoffer, terrorisme og forbrydelser anses for ondskabsfulde. Forskellen mellem nåde og indult er, at nåden er normalt individuel og nødvendig, mens undskyldning er kollektiv og spontan.

Se betydningen af ​​Pardon.