zone

Hvad er Zone:

Zone er en placering, en region, en rækkevidde, et afgrænset område . Termen zone bestemmer betydningen af ​​flere ord, blandt dem byzone, intertropisk zone, friktionszone, Zona Franca, valgzone, komfortzone, zone for udelukkelse, zone mod nord, skovzone osv.

Byområde er den bydel, hvor et større antal boliger, sundhedsydelser, uddannelse, fritid, sanitet mv er koncentreret. Det er her, hvor flere mennesker er koncentreret.

Det brasilianske Institut for Geografi og Statistik (IBGE) definerer et byområde som hele byen, kommunen eller distriktet, uanset størrelsen eller antallet af indbyggere.

Intertropisk zone er jordens klimasone, der ligger mellem de linjer, der afgrænser Stenbukkræfternes Trope. Det er den region, hvor temperaturen er høj næsten hver måned af året. Også kaldet den tropiske zone, det er strimlen, der ligger ved siden af ​​linjen af ​​ækvator, hvor solstrålerne når jorden mere direkte. Meget af det brasilianske territorium ligger i den tropiske zone.

Friktionszone er det område, hvor der er sammenstød af interesser, hvad enten de er politiske eller økonomiske, mellem to eller flere stater.

Zona Franca er en region i et land, hvor handelen med varer er toldfri. Frizoner er etableret af regeringen, hvor skabelsen af ​​virksomheder og industrier stimuleres, for at fremskynde udviklingen af ​​en region.

Valgzone er et afgrænset område inden for en kommune, der er oprettet af det regionale valgdomstol (TRE) under ledelse af et valgregister, der er ansvarlig for registrering af vælgere, der er berettiget til at stemme ved valgene.