Betydning af luftforurening

Hvad er luftforurening:

Luftforurening er akkumuleringen af ​​giftige og kemiske stoffer i miljøet, især kuldioxid (CO2), der forårsager forureningen af ​​atmosfæren.

Luftforurening bidrager til forværringen af ​​nogle fænomener, som drivhuseffekten og den globale opvarmning, som destabiliserer klimaet og forårsager konsekvenser, der kan være katastrofale for livet på Jorden.

For at reducere den forværrede luftforurening blev der skabt statslige og ikke-statslige initiativer. At finde "rene" alternativer, der erstatter de nuværende modeller, der forurenser miljøet, er prioriteringen for bæredygtig udvikling i samfundet.

Lær mere om drivhuseffekten.

Årsager til luftforurening

Udslippet af gasser og giftige stoffer i atmosfæren er hovedårsagen til denne form for forurening. Kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO2), gasser, der almindeligvis frigives af køretøjer, er de mest almindelige forurenende stoffer.

Brændingen af ​​produkter, der stammer fra fossile brændstoffer, som f.eks. Petroleum og kul, producerer for eksempel også stoffer, der forurener miljøet, såsom bly, svovldioxid (SO2) og nitrogendioxid (NO2).

Jern- og stålindustrien og skovbrande er andre kilder til forurening.

Se mere om Forurening.

Konsekvenser af luftforurening

Som nævnt kan atmosfærisk forurening forværre nogle naturlige fænomener som drivhuseffekten, der forårsager global opvarmning, hvilket igen ændrer hele klimasystemet på planeten.

Luftforurening udløser også en række sygdomme i levende ting, især i åndedrætssystemet, såsom bronkitis, astma, rhinitis, lungekræft, blandt andre.

De giftige gasser, der frigives i atmosfæren, bidrager stadig til andre skadelige atmosfæriske fænomener, såsom sur regn, som er ansvarlig for at ødelægge afgrøder og forurene jord og vand.

Lær mere om miljøforurening.