Moralskader

Hvad er moralskader:

Moralskader er de tab, der er ramt af et angreb på folks moral og værdighed, der er karakteriseret som en forseelse for offerets omdømme . Ethvert tab af ære kan karakteriseres som moralsk skade.

Moral (substantiv) er en del af filosofien, der beskæftiger sig med skikke, pligter og måden mennesker opfører sig i forhold til deres jævnaldrende. Moral (adjektiv) er i forhold til gode skikke, som har gode skikke.

Når et angreb ikke kun sker på en persons værdighed, men også på en fysisk god til den pågældende, er dette et tilfælde af moralske og materielle skader.

<Forrige Næste>

Enhver, der føler sig fornærmet i deres moral, kan indbringe en sag for retten for erstatning.

Den person, der lider af moralsk skade og har rystet sin værdighed, kan indgive erstatningskrav og anmode om erstatning.

Skadesløsholdelse for moralske skader

Enhver person, der lider af moralsk skade, kan kræve erstatning i retten, forudsat at han kan bevise skaden.

I lang tid diskuterede brasiliansk lov mulige kompensation for moralsk erstatning, men i dag er retten til erstatning fastlagt i artikel 5, inklusiv Forbundsforfatningen.