breakeven

Hvad er Breakeven:

Break-even (læses breikíven ) er et engelsk udtryk, der betegner et break-even punkt i erhvervslivet, hvor der ikke er tab, ingen fortjeneste, intet tab.

For investor er break-even det punkt, hvorfra han stopper med at miste penge og begynder at tjene og balancere den investerede kapital. Det vurderes, at der på dette tidspunkt ikke er nogen gevinst eller tab.

Betegnelsen Break-even Point (BEP) bruges i økonomi og finans til at angive balancen mellem virksomhedens omkostninger og indtægter. Når beregningerne viser, at virksomheden har nået break-even point, betyder det, at de samlede omkostninger og omkostninger er lig med de samlede indtægter, det vil sige, at selskabet ikke havde overskud eller tab.

Over dette punkt vil resultaterne af virksomheden være positive og indikere overskud, da alle udgifter betales og der stadig er overskud. Hvis selskabsregnskabet indikerer værdier under balancen, betyder det, at de opnåede indtægter ikke var nok til at betale omkostninger og omkostninger, så er der tab.

Break-even Point er et vigtigt værktøj for virksomheden, såvel som tillader feasibility analyse af en virksomhed, tillader også kontrol af resultater.