kvotient

Hvad er kvotient:

Quotient (eller kvotient) er et ord, der stammer fra det latinske udtryk " quotiens ", hvis betydning er "hvor mange gange". Ordet bruges til at angive resultatet af en aritmetisk division. Da det er en heltal divisjon, er kvotienten værdien opnået fra udbyttet, subtraheret fra resten, divideret med divisoren.

Kvotient (eller forhold) er også udtrykket anvendt til at angive en brøkdel af to heltal.

Intelligence Quotient (IQ) er den værdi, der opnås gennem test af individets mentale kapacitet, sammenligner den med deres aldersgruppe. Mere specifikt opnås IQ ved at dividere en persons mentale alder ved deres kronologiske alder og multiplicere denne værdi med 100.

Personer med IQ mellem 90 og 109 betragtes som normale, mens personer med IQ over 140 anses for at være genitive.

Begrebet flere intelligenser, udviklet fra 1980'erne af den amerikanske psykolog Howard Gardner, introducerede opfattelsen af, at et individ havde andre vigtige evner ud over dem, der blev afsløret i IQ-testene.

Med mange forskere på dette område er begrebet Emotionelle Quotient (EQ) opstået, der er relateret til individets følelser og evnen til at håndtere andres følelser.

Allerede i det 21. århundrede fremkommer en måling af intelligens, der er vigtigere end IQ og EQ: Den åndelige kvotient (QS), som dækker menneskets åndelige kugle, vejen til at behandle spørgsmål om eksistens, betydning og værdi.