Samlet efterspørgsel

Hvad er Aggregate Demand:

Samlet efterspørgsel (DA) betyder samlede varer og tjenester (total efterspørgsel), som i en given økonomi, forbrugere, virksomheder og staten er villige til at købe til et bestemt prisniveau og på et givet tidspunkt.

I et lands økonomi udgør den samlede efterspørgsel de samlede omkostninger ved køb af varer og tjenesteydelser, der vil blive købt for hvert prisniveau. Det er relateret til et lands samlede produktion, BNP (Bruttonationalprodukt), når dets lagerniveauer er stabile.

Den samlede efterspørgsel afhænger af nogle faktorer som: monetær og finanspolitik, forbrugsindtægter til forbrug, de afgifter, de er underlagt, offentlige udgifter, der udføres af staten blandt andre.

Den samlede efterspørgselskurve viser mængden af ​​varer, forbrugerne ønsker at købe på hvert prisniveau. Det har en negativ hældning på grund af virkningerne af indkomst, rente og valutakurs.