sygdom

Hvad er sygdom:

Sygdom er et sæt af specifikke tegn og symptomer, der påvirker et levende væsen ved at ændre sin normale sundhedstilstand . Ordet er af latinsk oprindelse, hvor " dolentia " betyder "smerte, lidelse".

I almindelighed er sygdommen karakteriseret som mangel på sundhed, en tilstand, der ved at nå et individ forårsager forstyrrelser af fysiske og mentale funktioner. Det kan skyldes eksogene faktorer (ekstern, miljømæssig) eller endogen (intern, af selve organismen).

Forskellige videnskaber er dedikeret til studiet af sygdomme, blandt andet: patologi studier sygdomme generelt, relateret til medicin og andre områder; medicinsk videnskab studerer menneskers sygdomme; phytopathology analyserer de sygdomme, der påvirker planter veterinærmedicinen undersøger de patologiske manifestationer i dyrene.

Generelt undersøger den professionelle tegn og symptomer, når de undersøger en patient, og associerer dem med en bestemt sygdom, anmoder om forskellige test og fra resultaterne oplyser en diagnose, som vil danne grundlag for behandlingen.

Afhængig af konteksten bruges nogle begreber som abnormitet, lidelse, patologi, lidelse osv. Som synonymer af sygdom.

I figurativ forstand er sygdom en afhængighed eller en mani, der betragtes som ubalance. For eksempel: Impulsen til at købe sko er allerede blevet en sygdom.