rygter

Hvad er Oitiva:

Oitive er et feminint navneord, der betyder at høre, høre . Den adverbialde sætning "of oitive", det vil sige "af farve", "at høre at sige" uden at finde ud af noget. Af oitiva er det, der blev hørt, hvis gentaget flere gange, og kun og intet blev verificeret for at være sikker på, om det er sandt . "At høre" er det samme som ved at høre, det betyder ved at lytte til at sige.

På lovområdet er høringen et høringshorisont eller de involverede i processen dømt.

I en retssag er udtrykket til hans erklæring en uformel, udenretslig handling, hvor den anklagede høres uden tilstedeværelse af en advokat, som kan instruere i svarene, der vil blive givet til myndighederne. Der er ingen kompromis med oplysninger, som kan bruges som bevis mod den anklagede.

Et eksempel på hørelsens betydning kan iagttages i børns og ungdoms statutten i afsnit V - Fastlæggelse af en lov om adolescent injunction - i artikel 179 - "Ungdommen, repræsentanten for anklagemyndigheden blev fremlagt samme dag og Rapporten om beslaglæggelsesbekendtgørelsen, politirapporten eller politirapporten, der er behørigt underskrevet af den juridiske notar og med oplysninger om ungdommens antecedenter, skal straks og uformelt fortsætte til sin høring og om muligt af hans forældre eller værger, offer og vidner ".