hjælpe

Hvad er hjælp:

Hjælp betyder hjælp, hjælp . Det er handlen om at yde hjælp til dem i nød. På computergruppen er hjælp navnet tildelt til det specifikke program, der indeholder alle de oplysninger, som brugeren skal vide for at håndtere et bestemt computersystem, når der opstår spørgsmål. Generelt er denne type hjælp også tilgængelig online.

Det er normalt for folk at søge sagkyndig hjælp til at løse et antal problemer, som de alene ikke kan løse. Når en person forsøger at løse psykologiske problemer, hjælper han ikke med hjælp fra andre selvhjælpsteknikker, et sæt terapier, information og specifikke retningslinjer, der tager sigte på at løse denne type problem. Der findes flere materialer, såsom bøger, film mv. På markedet, der beskriver de metoder, der skal følges.

Når en befolkning er i en nødsituation og har brug for hjælp som følge af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, yder den internationale humanitære bistandstjeneste, som finansieres af forskellige organisationer, relief ved at sende mad, vand og andre den logistiske støtte.

Udtrykket anvendes også i udtrykket "godtgørelse", hvilket er et ekstra beløb, der betales til tjenestemanden for visse ydelser eller til dækning af udgifter i forbindelse med virksomhedens tjeneste.