fremover

Hvad er derfra:

Hidtil betyder det fra nu af eller fra nu af . Det er et tidsbegreb, som bestemmer en ændring fra et bestemt punkt mod fremtiden. Det er synonymt med fremtiden mv.

Juridiske fagfolk gør hyppigt brug af dette begreb. Ved udarbejdelse af kontrakter er et af formålene at definere de kontraherende parters betegnelse. For eksempel i en ejendomsleasing erstattes entreprenørernes navne med ordene "udlejer" og "leasingtager" som vist nedenfor:

"Ved dette særlige instrument, på den ene side .... (angiv navn, GR, CPF, erhverv), gift under .... med ...., bosat og hjemmehørende i ... i denne by til gaden ..., nummer ..., i det følgende benævnt LESSER; og på den anden side .... (angiv navn, GR, CPF, erhverv), gift under regimet af ..., med ...., herefter benævnt LESSEE ... ".