freelancer

Hvad er en freelancer:

Freelancer er et engelsk begreb, der karakteriserer den autonome professionelle, der udfører en selvstændig aktivitet, idet de kan levere tjenesteydelser til flere arbejdsgivere.

Frilansers hovedkarakteristika er, at den ikke har et permanent samarbejde med sine arbejdsgivere, hvilket gør det muligt for den professionelle at styre og organisere sit eget arbejde.

Frilanseren har typisk funktionen til at udføre en bestemt aktivitet for arbejdsgiveren og derefter opkræve gebyr for denne service i slutningen af ​​jobbet. Nogle freelancere kan modtage for afsluttet arbejde, andre pr. Time af ydelse udført.

Denne indsamlingsprocedure kan udføres på andre måder, da nogle fagfolk allerede har priser fastsat af visse tjenester. Desuden kan tiden for at udføre en given opgave variere, og som følge heraf kan dette også påvirke lønnen.

En anden vigtig faktor i freelancerens arbejde er, at han ikke behøver at arbejde i et traditionelt kontormiljø, være i stand til at udføre sine aktiviteter i eget hjem eller kontor, etablere kontakter via netværket.

Se også betydningen af ​​hjemmekontor.

Freelancer er også en tendens på markederne for kommunikation, design, reklame, marketing, informationsteknologi, musik, kulturel produktion og mange andre.