Stricto Sensu

Hvad er Stricto Sensu:

Stricto sensu er et latinsk udtryk, der betyder " i strengt forstand ". Det bruges til at angive, at en bestemt fortolkning skal forstås i sin strenge betydning. Det er indarbejdet i andre sprog og områder, såsom biologi, lov, lingvistik, semiotik osv.

Lato sensu er også et latinsk udtryk, der betyder "i bred forstand". Det tolkes på den modsatte måde til "stricto sensu", fordi det skal forstås i den bredeste og mest velegnede betydning af noget.

I Brasilien blev de latinske udtryk "lato sensu" og "stricto sensu" introduceret i uddannelsessystemet for at skelne mellem kurser af kortere eller længere varighed.

The stricto sensu postgraduate kurser omfatter kandidatuddannelser og ph.d.-uddannelser, der er genstand for anerkendelse og godkendelse af MEK.

Disse er længere kurser, som kan variere fra to til fem år, og involverer formulering af et hidtil uset problem, der skal udvikles i den specifikke og specifikke følelse af en teori. Ved afslutningen af ​​kurset modtager den studerende et eksamensbevis med den akademiske titel af mester eller læge.

I modsætning til de "lato sensu" postgraduate kurser, der omfatter specialiseringskurser og MBA'er. Ved afslutningen af ​​kurset modtager den studerende et kursusbevis.