Politisk handling

Hvad er politisk lov:

Politisk handling betyder en statslig handling og praktiseres af politiske agenter i udøvelsen af ​​udøvende, lovgivningsmæssige og retlige funktioner i henhold til den kompetence, der er etableret i den brasilianske forfatning. Det er direkte relateret til friheden til at planlægge og lede offentlige aktiviteter, ikke at være en handling begrænset til en magt eller et organ. Dette er den største forskel mellem en politisk handling og en administrativ handling.

De administrative handlinger bestemmes af den offentlige forvaltning og er underlagt offentligret. De er retsakter og er som sådan beregnet til at udgøre, erhverve, ændre, beskytte, suspendere eller annullere rettigheder.

Ifølge princippet om magtfordeling kan politiske handlinger ikke kontrolleres af retsvæsenet. Men i nogle situationer som en lovovertrædelse for individuelle eller kollektive rettigheder eller endog ukonstitutionelle forhold, er der mulighed for domstolskontrol.