Etik i filosofi

Hvad er etik i filosofi:

Etik i filosofi er undersøgelsen af ​​moralske anliggender, måden at være og handle på, såvel som deres adfærd og karakter. Etik i filosofi søger at opdage, hvad der motiverer hver enkelt person til at handle på en bestemt måde, også skelner hvad der er godt og dårligt og ondt og godt.

Etik i filosofi studerer de værdier, der styrer interpersonelle relationer, hvordan folk positionerer sig i livet, og hvordan de sameksisterer i harmoni med hinanden. Udtrykket etik kommer fra græsk, og betyder "det der tilhører karakteren". Etik adskiller sig fra moral, da moral er relateret til regler og normer, hver enkelt kulturs skikke, og etik er den måde folk handler på.

For den klassiske filosofi studerede etikken vejen for at søge harmoni blandt alle individer, en måde at leve og leve med andre mennesker på, så hver enkelt søgte deres interesser, og alle var tilfredse. Etik i klassisk filosofi dækkede mange andre områder af viden, såsom æstetik, psykologi, sociologi, økonomi, pædagogik, politik osv.

Med den verdensomspændende vækst og begyndelsen af ​​den industrielle revolution opstår etik i den moderne filosofi. Flere filosoffer som Socrates, Aristotle, Epicurus og andre forsøgte at studere etik som et filosofi, der studerede samfundets normer, individers adfærd og hvad der får dem til at vælge mellem godt og ondt.