Social Hierarki

Hvad er social hierarki:

Social hierarki er niveauerne og positionerne for hver enkelt person i et samfund. Det sociale hierarki får folk til at blive opdelt i grupper i henhold til en struktur mellem de rigere klasser, middelklassen og de lavere klasser.

Det sociale hierarki kan eksemplificeres med en pyramide, hvor den nedre del koncentrerer de fattigere dele af samfundet, og jo tættere den kommer til toppen af ​​pyramiden, er de rigere klasser koncentreret, såsom millionærer. Denne klassifikation har eksisteret i lang tid siden feudalismens tid, som karakteriserede samfund som slaver, håndværkere, plebs, hær og konger.

IBGE (brasilianske institut for geografi og statistik) klassificerer det brasilianske sociale hierarki i klasser: A, B, C, D og E. Denne klassifikation er lavet i henhold til hver families indkomst, hvor klasse E er meget fattige, der lever på mindre end en mindsteløn, klasse D er mellemfodret, klasse C er mellemklassen, der består af en stor del af befolkningen, klasse B er middelhøj og klasse A består af millionærer og milliardærer.