God samaritan

Hvad er god samaritan:

Udtrykket "god samaritan" kom fra en bibelsk lignelse i Det Nye Testamente, hvor Jesus Kristus leder sine tilhængere til at elske deres nabo, som de elskede sig selv.

I dag blev udtrykket generaliseret, og "god samaritan" er kommet for at udpege enhver person, der bekymrer sig om andre, der altid handler til fordel for det gode, som søger at hjælpe under alle omstændigheder uden falske interesser.

Samaritan er det naturlige individ i regionen Samaria, nær Jerusalem. På tidspunktet for Jesus hadede mange jøder hinanden for samaritanerne, for de blev betragtet som urene udlændinge.

I den lignelse, som Jesus fortalte, som optegnet i Lukas Evangelium, kapitel 10, spørger en lovens læge Jesus, hvad han skal gøre for at arve det evige liv. Jesus reagerer på, at det er nødvendigt at elske Gud og elske vores nabo.

Ved at stille spørgsmålstegn ved, hvem der var "næste", svarer Jesus ved at give eksemplet på tre mænds adfærd, som gik forbi en anden, der var blevet slået. To mænd (præster) gik forbi offeret uden at give hjælp, men den tredje, en samaritaner, tog sig af ham, tog ham til et sted for sig selv for at blive hjulpet og betalt alle udgifter. Denne velvillige mand blev kendt som en "god samaritan."

Konklusionen fra lovens læge var, at den "næste" var den, der havde barmhjertighed over den trængte mand, selv om han var en fremmed