Ultra Petita

Hvad er Ultra Petita:

Ultra petita er, når en retsafgørelse går ud over den anmodning, der var hensigten. Ultra petita betyder ud over anmodningen, er et udtryk fra latin, og anvendes inden for procedureret, at give noget mere til en anmodning.

Ultra petita opstår, når en retsafgørelse undersøger, hvad der er blevet sat i tvivl i sagen. I almindelighed rapporterer sætningerne kun den anmodning, der oprindeligt blev fremsat i andragendet, når det går ud over de faktiske omstændigheder, er der fremsat anmodninger, det kaldes ekstra petit), når det er værdsat ud over det, der blev anmodet om, betegnes ultra petita, og når det ophører med at manifestere anmodningen hedder citra petita.

Ultra petita er forskellig fra ekstra petita, da de er af forskellige natur. I ultra petita giver dommeren det, der blev anmodet om, men i tilfælde af samme art og i den ekstra petita, der er anmodet om, kan det være i større eller mindre antal men af ​​forskellige natur.

Et eksempel på ultra petita er, når dommeren i et konkret tilfælde annullerer en kontrakt og mere kompensation for materielle og moralske skader, og kun sagsøgeren blev anmodet om annullation. I den foreliggende sag gik den analyserede dom ud over, hvad der blev anmodet om.