værgemål

Hvad er Guardianship:

Forkyndelse er den ret, som en myndighed modtager til at passe til en mindreårig . Forfølgelse er at yde beskyttelse, beskyttelse og hjælp, og det sker der, når børn er forældreløse, har ingen forældre til stede, eller endda ikke har en familie. Forlovelse er også vant til at tale om territorium, der er overdraget til et andet land eller til FN, det betyder, at det er under ledelse.

Forkyndelse kan tillægges nogen ved lov eller gennem en vilje og kan være at administrere ejendom og at lede eller pleje en mindreårig samt repræsentere ham og bekræfte, at han altid er medhjælper i sit liv og modtager beskyttelse, beskyttelse, forsvar osv. I tilfælde af et barn kan forældremyndigheden antages af enhver familie af barn eller unge eller endda en nær person, forudsat at det viser sig, at det er egnet, der ikke har nogen anden interesse end pasning af barnet eller teenageren.

Forvaltningsorganets udøvende organ er værgen, der har beføjelser til at repræsentere mindreårige. Begrebet handledning består af en tutors handlinger eller funktioner.

Healer dig

Curatela er den byrde, som ved retfærdighed tilskrives en voksen, der beskytter, overvåger og forvalter aktiverne hos personer, der er erklæret uarbejdsdygtige, såsom fysisk eller mentalt handicappede, kemiske afhængige, medfødt misdannelse, personer med psykiske lidelser og så videre. Vogtholdet har samme formål med vogthund, men er relateret til mennesker, der ikke er i stand til at tage sig af sig selv.