plankton

Hvad er Plankton:

Plankton er navnet på klynge af små organismer, der lever spredt af ferskvand eller havvand, der integrerer det akvatiske økosystem. Plankton kan tilhøre både dyret og planteriget (fotosyntese).

Disse væsener har ikke bevægelseskapacitet, derfor er deres transport hovedsagelig gennem vandstrømme, for eksempel.

Disse små levende ting spiller en vigtig rolle i fødekæden, da de er en kilde til mad til forskellige fisk og andre vanddyr.

Etymologisk er ordet plankton stammer fra de græske plagketos, som kan oversættes som "errant" eller "ustabilt".

Phytoplankton og Zooplankton

Grupper af plankton, der består af planktonale alger og cyanobakterier, kaldes fytoplanktoner og producerer som andre planter fotosyntese.

Fytoplankton har stadig en anden vigtig rolle i at bevare livet på Jorden: iltproduktion. Meget af denne gas, der er afgørende for levende ting, er produceret af plankton, der bor i oceaner, floder og søer, for eksempel.

Små dyr, som f.eks. Små krebsdyr og insektlarver, klassificeres som zooplankton .

Zooplankton klassificeres stadig efter den tid, de lever som plankton. For eksempel kaldes væsener, som altid lever i denne tilstand, en holloplankton eller permanent zooplankton . Dem, der kun passerer en fase som plankton (f.eks. Insect larver), er kendt som meropláncton eller midlertidig zooplankton .