dualitet

Hvad er Duality:

Dualitet er egenskaben eller karakteren af, hvad der er dobbelt, hvad er dobbelt, eller som indeholder i sig selv to naturer, to stoffer eller to principper. Dualitet har også betydninger inden for fysik, matematik og filosofi.

Wave-partikel dualitet

I fysik eksisterer der bølge-partikelduality, også kaldet bølge-corpuscle dualitet eller materie-energi dualitet. Bølge-partikeltydeligheden er en fysisk egenskab med atomdimensioner, som tilhører fysiske væsener, der besidder både partikler og bølger.

Dualitet i matematik

Duality er også til stede i lineær programmering, et emne for operationel forskning, inden for det matematiske område. Ved lineær programmering betyder dualitet eksistensen af ​​et andet PL-problem, der er forbundet med hvert PL-problem, der kaldes det dobbelte problem (D). I dette forhold til det dobbelte problem kaldes det oprindelige problem primalproblemet (P).

dualisme

Dualisme er et religiøst eller filosofisk system, der tillader sameksistens mellem to evige, nødvendige og modsatte principper. Lære, som i enhver rækkefølge af ideer indrømmer to uudslettelige principper.