FGTS

Hvad er FGTS:

FGTS står for Service Term Guarantee Fund. Det er en månedlig indbetaling svarende til en procentdel på 8% af lønnen til den ansatte, som arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale på en bankkonto i navnet på den medarbejder, der skal åbnes i Federal Savings Bank.

Formålet med FGTS er at hjælpe arbejdstagerne, hvis de afskediges, i tilfælde af opsigelse af beskæftigelsen, hvad enten der er tale om alvorlig sygdom eller endog naturkatastrofer. FGTS trækkes ikke fra medarbejderens løn, men arbejdsgiverens forpligtelse.

FGTS blev indført i 1966 og er reguleret af en føderal lov. I første omgang eksisterede FGTS kun som en form for jobsikkerhed, kaldet stabilitet, dvs. når medarbejderen afsluttede 10 års arbejde i et selskab, ikke længere kunne fyres, undtagen med netop årsagen.

De, der har ret til FGTS, er by- og landarbejdere, gennem CLT (konsolidering af arbejdsloven), enkeltarbejdere, indenlandske arbejdstagere. Individuelle eller selvstændige, dvs. personer uden ansættelsesforhold, har ikke ret til FGTS.