ekspertise

Hvad er ekspertise:

Ekspertise er et fransk ord, der betyder erfaring, ekspertise, ekspertise . Det består af sæt af færdigheder og viden om en person, et system eller en teknologi .

Ekspertise er den viden, der er erhvervet baseret på studiet af et fag og evnen til at anvende sådan viden, hvilket resulterer i erfaring, praksis og sondring på dette område. Det er relateret til færdigheder og kompetence til at udføre noget.

På arbejdsmarkedet kan ekspertise betragtes som synonymt med knowhow . Eksempelvis vil "selskabets teknologiske ekspertise eksporteres." Det er en form for anerkendelse af virksomhedens kompetence på dette område.

Resultatet af en sagkyndiges vurdering eller ekspertise kaldes også ekspertise .

Ekspertise er et kendetegn ved en ekspert, en person som bliver specialist på et givet område og står for hans færdigheder og kompetence til at udføre et job. En ekspert er en ekspert, en ekspert, en person, der er bekendt med viden om en bestemt ting. Han er en person med stor erfaring og praksis, og anses derfor egnet til at give sin mening ud fra hans viden.