allestedsnærværelse

Hvad er Ubiquity:

Ubiquity betyder at være til stede på samme tid overalt . Det er ejendommen eller tilstanden af, hvad der er allestedsnærværende, hvilket er evnen til at være på samme tid på flere steder.

Ubiquo er et adjektiv, "fra det latinske allestedsnærværende", hvilket betyder at være overalt på samme tid.

Ubiquity er et feminint navneord, som i teologi er vant til at formidle ideen om allestedsnærværende, det vil sige hvad der er overalt på samme tid. Gud betragtes som allestedsnærværende, fordi han gives gave til at være til stede overalt på samme tid.

Ubiquism er en luthersk sekt, ifølge hvilken Kristi legeme er til stede i eukaristien ikke på grund af transubstantiation, men fordi Jesus er til stede overalt.

Ubiquist er den person, der synes at være flere steder på samme tid, er den person, der kommer overalt overalt.

Dataoverførselsnet og informations- og kommunikationsteknologier kan betragtes som allestedsnærværende. I dag er tegnene på internet-, tv- og mobilkommunikation overalt og er til rådighed hele tiden.

Mikroorganismerne findes i en stor mangfoldighed af miljøer og kan derfor også betragtes som allestedsnærværende.